CRM - System Zarządzania Relacjami z Klientami - Enovatio CRM

crm Enovatio CRM (Customer Relationship Management) to profesjonalny system do zarządzania relacjami z Klientem. Klient to kluczowy element sukcesu współczesnych firm, dlatego tak ważne są jego zadowolenie z obsługi i satysfakcja. Również przedsiębiorstwo monitorujące zachowania swoich Klientów może uzupełnić ofertę o wymagane elementy i stać się  bardziej konkurencyjnym na rynku. Nasza platforma nie tylko pozwala zarządzać zadaniami sfery klienckiej ale jest to system w pełni kreujący politykę relacji firmy z Klientami.

System Zarządzania Relacjami z Klientem usprawnia funkcjonowanie firmy poprzez zebranie w jednym miejscu kluczowych informacji o obecnych i potencjalnych Klientach. Przedstawia cykl pozyskiwania nowego Klienta oraz cykl obsługi obecnych Klientów. Wdrożenie tego innowacyjnego rozwiązania zapewnia większą efektywność pracy przedsiębiorstwa, zmniejszenie kosztów oraz wysoki poziom zadowolenia Klienta z każdego kontaktu z firmą. System dostępny jest przez przeglądarkę internetową, a sama instalacja może odbywać się na serwerze Klienta, w modelu usług Software as a Service lub dowolnym serwerze hostingowym. 
 
Szczegółowa ewidencja firm
Każdy z Klientów posiada swój panel u danego dostawcy. Pracownicy mogą umieszczać tam oferty, cenniki, informacje o rabatach i promocjach oraz inne informacje marketingowe. Ułatwia to kontakt z Klientem oraz zmniejsza koszt takiego kontaktu. Panel Klienta to również nowoczesny kanał przepływu informacji handlowej i zarządzania produktami oraz cennikami.
 
Zarządzanie Klientami
System Zarządzania Relacjami z Klientem, zbiera i systematyzuje informacje o Klientach np. nazwa firmy, dane teleadresowe, osoba kontaktowa, profil działania i inne działania dostępne w jednym miejscu. Możliwa jest również segmentacja Klientów według zadanych kryteriów. Kompleksowa baza kontaktowa ułatwia i skraca czas wyszukiwania informacji o Klientach.
 
Rejestr sprzedaży
W Enovatio CRM znajduje się pełna historia wykonanych transakcji. Ponadto transakcje są przypisane do danego Klienta. Umożliwia to późniejsze analizy handlowe i podejmowanie bardziej trafnych decyzji strategicznych.
 
Raportowanie
System CRM umożliwia generowania raportów z ewidencją wykonanych działań. Raportowanie umożliwia tworzenie prognoz sprzedaży, monitorowanie aktywności i wydajności firmy oraz identyfikowanie trendów, problemów i szans na rynku.
 
Portfel zadań przypisany do Klienta
Zarządzanie i archiwizacja informacjami o zaplanowanych i umówionych spotkaniach z Klientem, przygotowanie oferty, obsługa posprzedażowa – cały portfel zadań związanych z danym Klientem w jednym miejscu. Pełna historia Klienta jest przydatna w raportowaniu i analizach.
 
Integracja z innymi modułami Enovatio
System CRM jest jednym z modułów, który integruje się na platformie Enovatio np. dane Klienta mogą zostać przypisane do danego Klienta w aplikacji do zarządzania projektami lub w aplikacji serwisowej. Razem tworzy to zsynchronizowany i kompleksowy portal do zarządzania przedsiębiorstwem.
 

 

Grupa docelowa

Enovatio CRM to idealne rozwiązanie dla wszystkich firm, które stawiają na nowoczesność i swój rozwój. Niezależnie od branży działania czy wielkości firmy, platforma przynosi wymierne korzyści i ułatwia zarządzanie relacjami z Klientem. Każda organizacja posiada przecież odbiorców na wytwarzane przez siebie produkty lub usługi. Enovatio CRM jest modułem odpowiednim dla firm, które aktywnie kształtują swoją organizację dostosowując się do zmiennego otoczenia, a wprowadzenie systemu traktują jako część wieloletniej strategii działania.

 

Jeśli chcesz przetestować nasz System CRM wypełnij formularz kontaktowy.
Skontaktujemy się z Tobą i udostępnimy Ci niezbędne dane.