Portal Korporacyjny - Enovatio Intranet

intranet W odpowiedzi na potrzeby współczesnych przedsiębiorstw stworzyliśmy moduł Enovatio Intranet – platforma do wymiany informacji firmowych. Każdy pracownik posiada swój pulpit oraz wspólny panel firmowy, na którym przekazywane są aktualności. Enovatio Intranet spełnia rolę narzędzia umożliwiającego właściwą koordynację działań każdej firmy. Z funkcjonalnego punktu widzenia Enovatio Intranet jest bardzo elastycznym rozwiązaniem spełniającym potrzeby najbardziej wymagających przedsiębiorstw. Istnieje również możliwość połączenia kilku modułów Enovatio wówczas uzyskamy rozbudowany portal intranetowy. Implementacja produktu może odbywać się na serwerze Klienta, w modelu usług Software as a Service lub dowolnym serwerze hostingowym. Produkt jest również dostępny na platformie Windows Azure.
 
Scentralizowany dostęp do informacji
Na platformie Enovatio Intranet informacje znajdują się w jednym miejscu. Po zalogowaniu Intranet zapewnia natychmiastowy dostęp do potrzebnych informacji. Prowadzi to do zoptymalizowania czasu wyszukiwania informacji przez pracowników.
 
Kokpit do zarządzania
Na platformie użytkownicy posiadają indywidualne profile. W profilu mogą wprowadzić informacje o sobie np. numer telefonu, adres e-mail, swoje zdjęcie, stanowisko. Na pulpicie każdy z użytkowników posiada listę aktualnych projektów i zadań (integracja z modułem projektowym).
 
Planowanie czasu pracy i spotkań
Intranet posiada funkcję kalendarza oraz ewentualnych kalendarzy zespołu np. projektowego. Ponadto każdy posiada własny terminarz spotkań. Terminarz pozwala na edytowanie i dodawanie umówionych spotkań. Usprawnia to komunikację w firmie i pozwala na szybki przepływ istotnych informacji.
Intranet - planowanie
 
Aktualności firmowe
Platforma pozwala na publikację bieżących informacji firmowych do użytkowników. Publikacje mogą być udostępnione dla wszystkich użytkowników intranetu lub do wybranych grup. Pozwala to usprawnić i zmniejszyć koszty komunikacji wewnątrz firmy.
Intranet - aktualnosci
 
Zarządzanie dokumentami
Każdy użytkownik może dodawać w Intranecie swoje dokumenty. Udostępnione dokumenty mogą być edytowane i zapisywane bezpośrednio na portalu. W przypadku innych modułów użytkownik może przypisać swoje dokumenty do innych modułów, np. do projektów.
Intranet - zarządzanie dokumentami
 
Usprawnienie komunikacji - lista kontaktów
Do użytkowników przypisane są indywidualne listy kontaktów. Dane mogą być zapisywane ręcznie lub dopisywać się automatycznie. Tak usystematyzowana lista kontaktów wpływa na usprawnienie komunikacji i skrócenie czasu wyszukiwania danych do współużytkowników, Kontrahentów i Klientów.
Intranet - lista kontaktów
 
 
Integracja z innymi modułami Enovatio
Do aplikacji Intranet można zaimplementować inne moduły Enovatio oraz z Active Directory lub LDAP. Połączenie tych modułów pozwala na utrzymanie scentralizowanego systemu informacji.
Intranet - integracja
 

Grupa docelowa

Enovatio Intranet jest doskonałym narzędziem komunikacyjnym zarówno dla małej, jak i dla dużej firmy. Szeroka funkcjonalność platformy jest jednak najbardziej pożądana przez firmy o rozproszonej strukturze. Tworzy ona centralę informacji i ujednolicony system komunikacji dla firm z oddziałami, niekiedy położonymi w odległych od siebie lokalizacjach. 

 

 

Jeśli chcesz przetestować nasz System Intranet  wypełnij formularz kontaktowy.
Skontaktujemy się z Tobą i udostępnimy Ci niezbędne dane.