System Obiegu Dokumentów - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami - Enovatio Workflow

obieg dokumentow Elektroniczny System Obiegu Dokumentów - Enovatio Workflow automatyzuje procesy biznesowe, pozwala na sprawne zarządzanie dokumentami oraz umożliwia prawidłowy przepływ informacji. Platforma zamienia papierową formę dokumentów na elektroniczną, co powoduje, że dokument jest trwalszy i łatwiej dostępny dla pracowników. Poniżej przedstawiamy gotowe rozwiązania elektronicznego obiegu dokumentów zaimplementowane przy użyciu Enovatio Workflow. Instalacja rozwiązań IT może odbywać się na serwerze Klienta, w modelu usług Software as a Service lub dowolnym serwerze hostingowym.
elektroniczny obieg dokumentów
 
Lista wszystkich procesów w jednym miejscu - "Mój pulpit"
System Obiegu Dokumentów (SOD) to przyspieszenie i zwiększenie przejrzystości procesu decyzyjnego oraz procesowania dokumentacji. Wszystkie dokumenty znajdują się w spisie ogólnym. Można definiować uprawnienia na poszczególnych poziomach np. do grupy roboczej, danego działu czy indywidualnego pracownika.
Lista wszystkich procesów w jednym miejscu - "Mój pulpit"
 
Uruchamianie procesów i zarządzanie nimi z jednego miejsca
Elektroniczny System Obiegu Dokumentów umożliwia wyższą produktywność i jakość wykonywanych działań. Dostępność z poziomu przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej jak również z urządzeń mobilnych.
Wgląd w faktyczny stan postępu prac
 
Możliwość definiowania procesów przy użyciu standardu Microsoft Visual Studio
Prosty i przejrzysty system modelowania oraz modyfikacji procesów biznesowych w zależności od wymagań biznesowych.
Możliwość definiowania procesów przy użyciu standardu Microsoft Visual Studio
 
Prosty sposób dodawania procesów do Enovatio Portal
System Zarządzania Obiegiem Dokumentów (SZOD) integruje się oraz wymienia informacje z innymi systemami ERP używanymi w biznesie, jak również z innymi modułami Enovatio typu Zarządzanie Projektami, CRM, Zarządzanie Budżetem.
Zarządzanie dostępnymi zasobami
 
Konfiguracja przepływu dokumentów w ramach jednego interfejsu
Wysoki poziom bezpieczeństwa danych poprzez opatrzenie dokumentacji odpowiednimi prawami dostępu.
Konfiguracja przepływu dokumentów ramach jednego interfejsu
 
Monitoring i przypomnienia
Program pozwala na przypisywanie terminów do obiegu dokumentów i wykrywanie ewentualnych opóźnień w realizacji procesu decyzyjnego. 
Integracja z innymi modułami
 
Harmonogramy
Możliwość tworzenia harmonogramów obiegu dokumentów w firmie wraz z regułami, czyli wymaganiami koniecznymi do spełnienia, aby dokument mógł przejść do kolejnego etapu.
Harmonogramy workflow
 

System Workflow umożliwia ponadto korzystanie z szablonów dokumentów i formularzy, automatycznie powiadamia mailowo o wszelkich zmianach dokonanych na danym dokumencie. Obsługa systemu jest łatwa, interfejs przyjazny użytkownikowi i intuicyjny. Platforma wyklucza dezorganizację, redukuje czas i koszty związane z przetwarzaniem lub archiwizacją dokumentacji papierowej. 

 

Enovatio Workflow to narzędzie, które umożliwi tworzenie i sprawne zarządzanie procesami workflowymi w Państwa organizacji.

  

Jeśli chcesz przetestować nasz System Obiegu Dokumentów (SOD) wypełnij formularz kontaktowy
Skontaktujemy się z Tobą i udostępnimy Ci niezbędne dane.