Obieg wniosków HR - Enovatio Workflow

obieg dokumentow Zastosowanie systemu Enovatio Workflow dla wniosków HR (obieg wniosku urlopowego, delegacje, wniosek o zaliczkę). Dział kadr w każdej organizacji zatrudniającej pracowników to miejsce z dużą ilością dokumentów oraz procesów z nimi związanych. Nasza platforma to kompletne i łatwe narzędzie, które eliminuje długą procedurę wypełniania i akceptacji papierowych wniosków.  Rozwiązanie to obsługuje wiele rodzajów wniosków, w tym wnioski urlopowe, wniosek delegacji, wniosek o zaliczkę oraz inne. Pozwala także na wprowadzenie nowych, zdefiniowanych przez Klienta formularzy i procesów. System obiegu wniosków HR może być instalowane na: serwerze Klienta, w modelu usług Software as a Service lub dowolnym serwerze hostingowym.
 
Formularze wniosków
Gotowe schematy do wypełniania przez pracowników są przygotowane w aplikacji. Możliwość zdefiniowania pół wymaganych i dodatkowych. Formularze można wygenerować do pliku.
 
Ścieżki obiegu wniosku
Ścieżki ustalane są zgodnie z potrzebami danego działu. Wnioski muszą zostać zaakceptowane przez wskazane osoby decyzyjne. Możliwość zarządzania i modyfikacji ścieżki obiegu wniosku.
 
Zgodność ze strukturą i przepisami
Zarówno weryfikacja jak i akceptacja wniosków urlopowych odbywa się zgodnie z istniejącą strukturą organizacyjną, polityką urlopowa firmy oraz Kodeksem Pracy.
 
Zastępstwa
Funkcja delegowania zastępstw na miejsce pracownika, który w danym okresie wykorzystuje swój urlop. Zastępstwa są przypisane wedle danego działu przez osobę akceptującą wniosek.
 
Powiadomienia
Moduł urlopowy wysyła powiadomienia w formie e-mail’a do wszystkich zainteresowanych osób w danym obiegu wniosku. E-mail zawiera informacje o aktualnym statusie wniosku na poszczególnym etapie jego realizacji. Przesyłane są również informacje do osób zastępujących swoich kolegów.
 
Kalendarz
Dane urlopowe są synchronizowane z kalendarzem każdego pracownika, można również utworzyć kalendarz projektowy, który uwzględnia urlopy i nieobecności pracowników obsługujących dane projekty.
 
Wyszukiwarka wniosków
Moduł udostępnia wyszukiwarkę danych wniosków urlopowych, która filtruje repozytorium według zadanych kryteriów. Możliwość wyszukania i wglądu w dany wniosek urlopowy zależy od posiadanych przez danego pracownika uprawnień.
 
Raportowanie
System generuje raporty dotyczące urlopów. Zazwyczaj trafiają one na biurka kadry zarządzającej, menadżerów danych projektów czy działów. Raporty dotyczą wykorzystania urlopów przez pracowników, graficznie prezentują rozkład nieobecności z podziałem na delegacje i zwolnienia lekarskie. Raporty można wyeksportować w łatwy sposób do formatu .xls czy .pdf. Dostęp do raportów mają tylko upoważnione osoby.
 
Integracja na poziomie działu kadr
Moduł integruje się z innymi systemami HR oraz innymi modułami Enovatio.
Integracja na poziomie działu kadr
 

 

 

Jeśli chcesz przetestować System Obiegu Wniosków HR,
wypełnij formularz kontaktowy.

Skontaktujemy się z Tobą i udostępnimy Ci niezbędne dane.