System obsługi zgłoszeń serwisowych - Enovatio Serwis

system obsługi zgłoszeń Aplikacja serwisowa Enovatio Serwis powstała w celu przyspieszenia procesu obsługi zgłoszeń serwisowych. Funkcjonalność tego modułu pozwala na prostą i szybką rejestrację i obsługę zgłoszeń Klientów, Kontrahentów i innych użytkowników, a przez to na tworzenie bazy wiedzy przedsiębiorstwa. System monitoruje i raportuje obciążenie konsultantów, ilość zleceń wydanych przez danego Klienta i inne elementy kluczowe dla firm. Prosta i intuicyjna budowa portalu pozwala w krótkim czasie opanować jego obsługę. 
Funkcjonalność modułu umożliwia szybkie rozwiązanie problemu, dzięki czemu zyskujemy pełne zadowolenie Klientów, co współcześnie jest kluczowym składnikiem sukcesu przedsiębiorstwa. Rejestracja wszystkich zgłoszeń w postaci pojedynczych zadań pozwala na lepsze zarządzanie zasobami w firmie oraz monitorowanie i analizę zleceń. System Enovatio Serwis może być instalowany na serwerze Klienta, w modelu usług Software as a Service lub dowolnym serwerze hostingowym.
Zgłoszenia online lub mailem
Platforma oferuje prosty sposób wpisywania zgłoszeń do systemu. Zgłoszeń można dokonać zarówno poprzez formularz www jak i drogą mailową. Zapewnia to skrócenie czasu reakcji i wzrost efektywności działania serwisu.
 
Przypisywanie osób odpowiedzialnych
Zgłoszenia są przypisywane do odpowiedzialnych za nie osób. Rozbudowany sposób konfiguracji, przypisywania osób zgłaszających do organizacji lub kategorii problemu oraz możliwość przypisania w taki sam sposób konsultantów obsługujących zgłoszenia. Możliwość definiowania osoby odpowiedzialnej za dane zgłoszenie, daną grupę Klientów itp.
 
Załączanie plików
Istnieje możliwość załączania plików do zgłoszenia - np. zrzuty ekranu, zdjęcia i inne. Umożliwia to szybkie zlokalizowanie problemu i jego usunięcie.
Załączanie plików
 
Raportowanie
Aplikacja umożliwia raportowanie działań związanych ze zgłoszeniami. Raporty tworzone są w oparciu o informacje o zgłoszeniach, konsultantach realizujących dane zgłoszenia oraz o firmy dokonujące zgłoszeń. Wszystkie raporty można analizować w wybranym zakresie czasowym.
Raportowanie
 
Historia zmian
Zgłoszenia posiadają rozbudowany system informowania i raportowania drogą mailową. Zmiany statusów aż do zamknięcia danego zgłoszenia są widoczne w historii. Pozwala to na śledzenie procesu naprawczego i jego udoskonalanie. Pełna informacja o dokonanych zmianach w zgłoszeniu jest bardzo ważnym elementem dla osoby dokonującej zgłoszenia.
Historia zmian sprawy
 
 
Integracja z innymi modułami
Aplikacja serwisowa doskonale integruje się z innymi modułami Enovatio. Integracja z modułem rozliczania czasu pracy pozwala na pełną kontrolę wykorzystania kapitału ludzkiego. Zgłoszenia można także przypisać do zarządzania projektami. Wówczas składając zgłoszenie od razu posiadamy informacje, którego projektu one dotyczą.
Integracja z innymi modułami
 

Grupa docelowa

Enovatio Serwis jest odpowiednim rozwiązaniem dla firm, których działalność bazuje na zgłoszeniach. Wielkość firmy ani branża nie ma tu znaczenia. Aplikacja optymalizuje funkcjonowanie helpdesku, analizuje podjęte działania oraz wspomaga system obsługi Klienta. Dzięki niej przedsiębiorstwo może efektywnie rozplanować pracę konsultantów, odpowiednio przeanalizować poniesione nakłady pracy względem wybranego Klienta, a w efekcie otrzymuje satysfakcję użytkowników i buduje swoją przewagę wśród konkurencji.
 

 

Jeśli chcesz przetestować nasz System Obsługi Zgłoszeń wypełnij formularz kontaktowy.
Skontaktujemy się z Tobą i udostępnimy Ci niezbędne dane.