System Zarządzania Projektami – Enovatio Projects

system do zarządzania projektami System Zarządzania Projektami - Enovatio Projects  dostępny jest przez przeglądarkę internetową, co umożliwia pracę nad projektem niezależnie od miejsca w jakim użytkownik się znajduje. System można instalować na serwerze Klienta, w modelu usług Software as a Service lub dowolnym serwerze hostingowym.

Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej organizują pracę w formie projektowej – włączając do projektu sztab ludzi, przydzielając zadania i nadzorując postępy. Celem projektu jest jego pomyślne zamknięcie w określonym terminie oraz satysfakcja finalnego odbiorcy. Nasz system zarządzania projektami integruje wszystkie elementy pracy projektowej i stanowi platformę do zarządzania wieloma projektami. Obejmuje zarówno etap planowania, realizacji jak i kontrolę i rozliczenie projektów. Ponadto jest wysoce elastyczny i posiada wiele przydatnych funkcji. Jest to rozwiązanie na miarę współczesnych potrzeb biznesowych.
 
Kompleksowe zarządzanie projektami
Przegląd całego portfela projektów. Możemy również dodawać nowe realizacje i edytować już istniejące. Przegląd projektów wpływa na wyższą efektywność i skuteczność działania.
 
Interaktywny wykres Gantta - postęp prac
Stałe monitorowanie i podgląd dotychczas wykonanych zadań z możliwością filtrowania wg zadanych kryteriów. Przedstawienie projektu w sposób graficzny - wykresy Gantta, ścieżka krytyczna oraz plan versus wykonanie. Ustawienie całego projektu i bieżąca modyfikacja (przesuwanie, dodawanie zadań).
 
Planowanie i realizacja zadań
Możemy dodać dowolną liczbę zadań z możliwością przypisania wykonawców. Istnieje możliwość utworzenia planu wykonania zadań, który uwzględnia hierarchię zadań (WBS), kontrolę kosztów i realizacji zadań, wymaganych terminów wykonania zadań oraz zamknięcia całego projektu, określanie statusów oraz priorytetów. O przeterminowanych zadaniach przypominają liczne alerty. 
Planowanie i realizacja zadań
 
Zarządzanie dostępnymi zasobami
Zarządzanie kapitałem ludzkim - przypisywanie osób do projektów wraz z nadaniem odpowiednich uprawnień użytkownikom. Zarządzanie dostępnymi narzędziami, materiałami. Monitorowanie i kontrola wykorzystania dostępnych zasobów.
Zarządzanie dostępnymi zasobami
 
Dokumentacja projektu
Funkcjonalność dostępna zarówno na etapie projektu jak i zadania. Podpinanie pod dane zadanie/projekt dokumentów niezbędnych do pracy dla zespołu projektowego. Archiwizowanie dokumentacji wraz z zakończeniem projektu.
Dokumentacja projektu
 
Integracja z innymi modułami
System zarządzania projektami integruje się z innymi modułami Enovatio. Moduł budżetowy wspomaga finansowy aspekt zarządzania projektami, możliwa jest również integracja z obiektem faktury kosztowej i rozliczenie wykonania budżetów w projektach.
Integracja z innymi modułami
 
Zarządzanie ryzykiem
Możliwość definicji i zarządzania ryzykiem wpływającym na projekt wraz z mitygacją ryzyka. Proces zarządzania ryzykiem obejmuje identyfikację i analizę ryzyk występujących przy danym projekcie, plan reakcji, śledzenie ryzyk i ich kontrola. Portal Enovatio opiera wszystkie te elementy o matrycę ryzyk, wykonaną do wielu projektów lub do określonego jednego projektu. Wpływa to na jakość i trafność podejmowanych decyzji biznesowych oraz powodzenie realizacji projektu.
Zarządzanie ryzykiem
 

 

Grupa docelowa:

System Zarządzania Projektami - Enovatio Projects to platforma dedykowana firmom i instytucjom niezależnie od ich wielkości czy branży działania. Wszystkie funkcjonalności naszego produktu można wykorzystać przy pracy grupowej w szczególności projektowej. Jest to produkt dedykowany przede wszystkim jednostkom, które dążą do optymalizacji swoich działań w zakresie zarządzania projektami. Możliwość monitoringu i kontroli na każdym etapie realizacji projektu pozwoli na jego terminowe wykonanie, a w konsekwencji zbuduje pozytywny wizerunek firmy i pozwoli osiągnąć satysfakcję ostatecznego odbiorcy. Enovatio Projects to platforma dedykowana dla organizacji opierających swoje działania na projektach i pragnących umocnić swoją pozycję na rynku. 

 

Jeśli chcesz przetestować nasz System Zarządzania Projektami wypełnij formularz kontaktowy
Skontaktujemy się z Tobą i udostępnimy Ci niezbędne dane.