Zarządzanie projektami w chmurze w oparciu o Windows Azure

Enovatio Projects na Windows Azure

Enovatio Projects to narzędzie usprawniające zarządzanie projektami dostępne na platformie Enovatio Framework. System daje bieżący wgląd w faktyczny stan postępu prac. Za pomocą udostępnianych paneli użytkownik może planować, koordynować oraz kontrolować zadania, także poprzez wykresy Gantta, ścieżkę krytyczną lub porównanie planu do realizacji. Wszechstronna analiza i kontrola projektów umożliwia kończenie projektów na czas. Dodatkowo moduł zarządzania ryzykiem w projektach zgodny jest z ogólnymi standardami Zarządzania Projektami.


ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA
Rozwiązanie zostało oparte na platformie Windows Azure. W warstwie prezentacji wykorzystujemy ASP.NET oraz Silverlight. W warstwie logiki oraz dostępu do bazy danych są elementy WCF, Linq, Nhibernate oraz obieky DAS/DAO. Jako bazę danych wykorzystujemy SQL Azure. Od razu w koncepcji rozwiązania stan aplikacji przechowywaliśmy na serwerze. Całość oparta jest na Enovatio Framework, który implementuje w sobie WWF oraz API umożliwiające dopisywanie w Visual Studio własnych funkcjonalności i modułów.  

POTENCJAŁ BIZNESOWY I GRUPA DOCELOWA
Enovatio Projects to platforma skierowana do organizacji pracujących na projektach. Maksymalne wykorzystanie funkcjonalności i możliwości systemu wspiera współpracę B2B. Profesjonalne i elastyczne środowisko pozwala na włączenie w prace projektowe zarówno członków organizacji jak i jej otoczenia (partnerów, podwykonawców). Bardzo często mamy sytuację gdzie nad projektem pracuje kilka firm i nie chcą kupować licencji, tylko wpisać adres i mieć narzędzie. Taką sytuację mieliśmy w ramach projektu dla PL.2012 (EURO 2012).

INNE INFORMACJE
Integracja z Microsoft Project 2007/2010;
Raporty generowane przy użyciu Reporting Services;
Wykorzystanie tylko i wyłącznie technologii z zakresu .NET Framework oraz SQL Server;

Jeśli chcesz przetestować nasze systemy, wypełnij formularz kontaktowy 
Skontaktujemy się z Tobą i udostępnimy Ci niezbędne dane.