Zarządzanie projektami w branży budowlanej - Enovatio Projects

system do zarządzania projektami Większość przedsiębiorstw w tym firm z branży budowlanej pracuje na zasadzie projektów. Platforma Enovatio integruje w sobie wszelkie aspekty projektów budowlanych, przez co zwiększa się efektywność ich realizacji. Nasze rozwiązanie kierujemy do wszystkich gałęzi przemysłu budowalnego – do deweloperów, producentów, dystrybutorów materiałów budowlanych, podwykonawców, dostawców sprzętu budowlanego itp. Enovatio Project Management to rozwiązane, które obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie etapy związane z projektem. Pozwala to na płynną i sprawną realizację kontraktów budowlanych. System zarządzania projektami dostępny jest przez przeglądarkę internetową, a sama instalacja może odbywać się na serwerze Klienta, w modelu usług Software as a Service lub dowolnym serwerze hostingowym.
Harmonogram prac
Moduł przedstawia szczegółowy zakres projektu z rozbiciem na planowane wartości prac, ramy czasowe każdego z etapów projektu, zadania poszczególnych pracowników i inne kryteria za pomocą, których weryfikujemy terminowość i postęp działań, ulepszamy obieg informacji w zespołach jak również z Klientem. Każdy etap projektu jest podzielony na zadania, do którego przypisuje się koordynatora zespołu projektowego (min. 1 osoba) materiały i zasoby. 
 
Stopień realizacji projektu
Łatwe i jasne śledzenie stopnia realizacji projektu powoduje sprawne zarządzanie na każdym etapie jego realizacji w ramach założonego budżetu oraz wzrost jakości świadczonych usług. Zwiększa się przejrzystość portfela projektów i agregacja informacji. Dane są przedstawiane graficznie w formie ścieżki krytycznej, wykresów Gantta oraz procentowo. 
 
Zarządzanie ryzykiem
Na platformie Enovatio umożliwiamy określenie sytuacji krytycznych, ocenę oraz zarządzanie ryzykiem. Wszytko można przedstawić na mapie ryzyk.
 
Plany zakupów i gospodarka magazynowa
Do każdego z projektów tworzone są automatycznie plany zakupów na podstawie zabudżetowanych materiałów. Plany zakupów są zintegrowane z zapasami magazynowymi i sugerują wykorzystanie materiałów budowlanych składowanych na naszej powierzchni magazynowej. Plan zakupów obejmuje również usługi podwykonawców. 
 
Kosztorysowanie i budżetowanie
Dzięki tej funkcjonalności zwiększamy kontrolę płynności finansowej danej inwestycji, rentowności i efektywności przedsiębiorstwa. Wyceny następują na podstawie zakresu prac, przypisanych zasobów i materiałów oraz maszyn. Budżety są rozliczane etapami projektu oraz globalnie po zakończeniu projektu. 
 
Schematy umów, kart realizacji zadań i protokołów
Na platformie dostępne są gotowe szablony umów projektowych, kart dotyczących realizacji częściowych etapów projektu, kart oddania projektu i protokoły częściowe. Wszystko to zwiększa bezpieczeństwo kontraktów oraz trafności podejmowanych decyzji biznesowych. Dokumenty należy wypełnić i zapisać na platformie. Istnieje możliwość drukowania ich bezpośrednio z systemu. Każdy projekt posiada pełną dokumentację w formie elektronicznej. 
 
Raportowanie
W systemie wszystkie dane zostają przedstawione w formie raportów. Raporty są w realizowane jako czytelne tabele, wykresy i mapy.
 

 

 

Wszystkie funkcjonalności programu omawiamy z Klientem i dopasowujemy do jego wymagań. Prowadzenie projektów w branży budowlanej wymaga szczegółowego rozbicia każdego etapu w różnych aspektach. Dokładne planowanie, kontrola realizacji oraz zamknięcie projektów budowalnych to droga do sukcesu. Przez terminowe i sprawne realizowanie kontraktów firma budowlana buduje swój autorytet na rynku przez co eliminuje konkurencję i umacnia swoją pozycję.

 

 

Jeśli chcesz przetestować nasz System Zarządzania Projektami wypełnij formularz kontaktowy.
Skontaktujemy się z Tobą i udostępnimy Ci niezbędne dane.