System zarządzania wiedzą i procedurami ISO

 

System zarządzania projektami (Enovatio Projects) przez swoją elastyczność i funkcjonalności używany jest przez firmy do różnego rodzaju procesów biznesowych. Sprawdza się nie tylko w projektach związanych z produkcją i budownictwem, ale również w zarządzaniu wiedzą i procedurami ISO.

Platforma Enovatio jest wsparciem w długich przygotowaniach do wdrożenia norm ISO, jak  w bieżącym zarządzaniu jakością. Jest centralnym miejscem pracy każdego użytkownika, portfela projektów, zadań, danych i dokumentów.

 

CHCESZ ZOBACZYĆ? ZAMÓW DEMO
zarządzanie normami iso

Harmonogram wdrożenia norm ISO

 

Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO poprzedzone jest szeregiem etapów – przygotowań. Sam proces wdrażania norm ISO musi być przemyślany i rozsądnie zaplanowany w czasie. Dzięki rozwiązaniu Enovatio szczegółowo rozpiszesz projekty, począwszy od audytu wstępnego / zerowego, aż po samo wdrożenie ISO w firmie.

Terminy realizacji poszczególnych etapów będziesz mógł monitorować przez interaktywne wykresy Gantta (ścieżkę krytyczną, plan, wykonanie). Unikniesz przeciążenia i nakładania na siebie zadań.

Kompleksowe zarządzanie wdrożeniem ISO

 

Wdrożenie norm ISO to potężne przedsięwzięcie dla każdej firmy. W przypadku ISO27001 należy stworzyć m.in. politykę bezpieczeństwa informacji i danych osobowych, deklarację stosowania zabezpieczeń dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, dokonać pomiaru stosowanych zabezpieczeń, analizę kontekstu dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, wyznaczyć kryteria akceptacji i procedury szacowania ryzyka.

Te poszczególne działania należy traktować często jako projekty, do których przypisywana jest bardzo duża ilość zadań. Funkcjonalność systemu Enovatio umożliwia ich szczegółowe rozpisanie, edycję, wyznaczenie ról pracownikom, tworzenie hierarchii zadań (WBS) oraz nadawanie priorytetów. Rozwiązanie systematyzuje pracę, a w przypadku niedotrzymania wyznaczanego terminu, wyświetlane są alerty oraz wysyłane powiadomienia do wyznaczonych grup lub jednostek odpowiedzialnych za wdrożenie ISO.

Uporządkowana baza wiedzy - Repozytorium dokumentacji

 

System Enovatio jest swoistą bazą wiedzy i archiwizacji, wszelkich dokumentów i przeprowadzonych działań. Rozwiązanie pozwala na tworzenie dokumentów z szablonów, które są zgodne z procedurami ISO. Dzięki temu zmniejsza się nakład pracy związany z przygotowaniem dokumentów takich jak raporty z audytów, księga jakości, karty niezgodności, spis procedur etc.

Definiowanie uprawnień pozwala wykluczyć sytuację, że dokumenty dostaną się w „niepowołane ręce”. Uprawnienia można nadawać zarówno dla danej grupy jak i pojedynczych użytkowników. Platforma zapewnia poufność przetwarzanych danych.

Zarządzanie wdrożeniem norm ISO

 

Funkcjonalności systemu Enovatio wspomagają sprawne zarządzanie audytami wewnętrznymi, tworzeniem procedur, różnego rodzaju projektami, zadaniami i dokumentacją dotyczącą norm ISO. System ujednolica standardy funkcjonowania w ramach organizacji i jest bazą wiedzy przedsiębiorstwa. Procentowe wskaźniki ukończenia prac, alerty, przypomnienia oraz graficzne wykresy umożliwiają bieżące monitorowanie prac oraz kontrolę na różnych szczeblach. System Enovatio zmniejsza wysiłek organizacyjny, a zwiększa efektywność współpracy.

Zarządzanie czasem ISO

Zarządzanie czasem

 

Kalendarz z podziałem na publiczny i osobisty, w pełni integruje się z Microsoft Exchange. Zapisane spotkania, użytkownik może udostępniać innym osobom pracującym nad wdrożeniem ISO. Narzędzie umożliwia planowanie, weryfikację natężenia spotkań oraz możliwość śledzenia dostępności członków zespołu. Dzięki użytej grafice, pracownik ma większą przejrzystość podczas planowania.

Masz pytania?

Chcesz umówić się na bezpłatną konsultację?

Wypełnij formularz kontaktowy

Kliknij w żółtą strzałkę poniżej

Kowalski