Obieg faktury kosztowej

 

System automatyzuje i wspomaga proces obiegu faktur kosztowych od momentu przyjęcia, aż po księgowanie i archiwizację. Wstępna dekretacja, opis i sprawna akceptacja dokumentów ułatwi pracę nie tylko Tobie ale i księgowości.

Rozwiązanie zasadniczo zredukuje ilość czasu poświęconego na obsługę faktur kosztowych, zwiększy kontrolę nad terminowością oraz będzie egzekwować ustalone procedury obiegu i akceptacji dokumentów kosztowych.

 

CHCESZ ZOBACZYĆ? ZAMÓW DEMO
Obieg faktury kosztowej

Proces obiegu faktury kosztowej

 

Proces obiegu faktury kosztowej został uproszczony do trzech kroków: rejestracja faktury w systemie, opisanie i akceptacja, eksport faktury do bufora systemu finansowo – księgowego. Elektroniczny obieg wyeliminuje ryzyko zagubienia i zniszczenia dokumentów.

Obieg faktur kosztowych może być zdefiniowany na poziomie całej firmy, departamentu, projektu i innych jednostek. Każdy proces posiada swoje reguły związane z opisywaniem, akceptacją i archiwizacją faktur. Wraz z zachodzącymi zmianami w firmie, procesy można przemodelować.

Automatyczny odczyt danych z faktury - OCR

 

System automatycznie odczytuje informacje ze skanowanych faktur (numer faktury, kontrahent, data wystawienia, sprzedaży, wartości liczbowe etc.) co usprawnia pracę, podwyższa jakość obsługi dokumentów oraz wyklucza błędy ludzkie.

Wprowadzenie do systemu nawet dużej ilości faktur i ich przetwarzanie zminimalizuje koszty obsługi nawet o 75%.

Wykorzystujemy silnik OCR Scanye, który zapewnia precyzyjną konwersję danych.

obieg faktury - podgląd dokumentu

Ewidencja faktur kosztowych

 

System Enovatio daje Ci możliwość szybkiego dostępu do ewidencji faktur i podglądu bez konieczności otwierania pliku.

Dzięki zaawansowanym filtrom możesz odszukać lub sortować dokumenty według zadanych kryteriów.

Lista faktur zawiera najważniejsze informacje o dokumencie, datach, kwotach, statusie etc.

Rozpisywanie faktury kosztowej

 

Rozpisywanie faktury kosztowej dzięki funkcji OCR jest szybkie i intuicyjne.

Wyznaczona osoba merytoryczna dokonuje wstępnej dekretacji kosztów rodzajowych oraz MPK (miejsce powstawania kosztów) przy wzajemnej integracji z systemami ERP.

Dzięki temu proces rozpisywania i akceptacji kosztów znacznie się skraca.

rozpisywanie faktury kosztowej
Monitorowanie procesów i alerty

Monitorowanie procesów i alerty

 

W dziale finansowo księgowym widoczne są wszystkie rejestrowane i procesowane faktury kosztowe, wraz z historią akceptacji i wprowadzanych zmian. System obiegu faktur kosztowych automatycznie przypomina o zbliżających się terminach płatności oraz o fakturach nieopłaconych w terminie.

Dla kadry zarządzającej wszystkie dane z dokumentów kosztowych mogą być wykorzystywane do generowania raportów, analiz finansowych i statystycznych.

Bezpieczeństwo, definiowanie uprawnień

 

System obiegu faktury kosztowej posiada szereg zabezpieczeń nałożonych zarówno na użytkowników jak i na przechowywane dokumenty. Podgląd zmian i definiowanie uprawnień pozwalają wykluczyć sytuację, że dokumenty dostaną się w „niepowołane ręce”.

Uprawnienia można nadawać zarówno dla danej grupy jak i pojedynczych użytkowników.

Platforma zapewnia poufność przetwarzanych danych.

Bezpieczeństwo, definiowanie uprawnień
Integracja z ERP

Integracja z systemami ERP i modułami Enovatio

 

System obiegu faktury kosztowej integruje się i wymienia informacje z systemami ERP takimi jak: Sage Symfonia Premium/Forte, CDN Optima/XL, Tetra Line.500, Humansoft Hermes SQL, QAD, Microsoft Axapta, SAP etc. W każdej chwili system obiegu faktur możesz rozbudować o inne moduły Enovatio, a tym samym dokumenty kosztowe wówczas będzie można przypisać np. do projektów, zadań czy zgłoszeń.

Masz pytania?

Chcesz umówić się na bezpłatną konsultację?

Wypełnij formularz kontaktowy

Kliknij w żółtą strzałkę poniżej

Kowalski