Obieg wniosków HR

 

System Enovatio Workflow można wykorzystać do obiegu wniosków HR.  Jest kompletnym i łatwym narzędziem, które eliminuje długą procedurę wypełniania i akceptacji papierowych wniosków. 

System Workflow obsługuje: wnioski urlopowe, wnioski o delegację i wnioski o zaliczkę, ale także inne formularze, zdefiniowane przez Klienta.

Wdrażając nasz system usprawnisz procesy akceptacji np. urlopów. Szybciej sprawdzisz zasoby osobowe w danym czasie oraz ustalisz zastępstwa. Rozwiązanie integruje się z systemami HR oraz innymi modułami Enovatio.

 

CHCESZ ZOBACZYĆ? ZAMÓW DEMO
obieg wniosków hr
obieg wniosku urlopowego

Wniosek urlopowy

 

Formularz wniosku urlopowego uwzględnia szczegóły dotyczące urlopu oraz daje możliwość delegowania zastępstw na miejsce pracownika. Zastępstwa są przypisywane wedle danego działu przez osobę akceptującą wniosek. Wprowadzenie wniosku urlopowego odbywa się za pomocą gotowych formularzy oraz zeskanowanych dokumentów.

Każdy pracownik w „Moim pulpicie” ma dostęp do przejrzystego raportu wykorzystanych dni urlopu, zaś kadra zarządzająca zbiorczy raport absencji pracowników (więcej o raportach). Raporty można wyeksportować w łatwy sposób do formatu .xls czy .pdf. Automatyczne przeliczanie ilości dni urlopu to oszczędność czasu dla działu kadr lub księgowości.

Wniosek o delegację

 

Formularz wniosku o delegację uwzględnia szczegółowe informacje o delegowanej osobie, miejscach, terminach i celach podróży. Wniosek obejmuje także dietę/ryczałt, a po powrocie umożliwia ich rozliczenie.

wniosek o delegację

Wniosek o zaliczkę

 

Formularz wniosku o zaliczkę uwzględnia dane takie jak tytuł, kwota, typ płatności, opis, jak również waluta zaliczki.

System obiegu wniosków HR wesprze dział personalny oraz księgowość Twojej firmy w zakresie ewidencji, zarządzania i rozliczania zaliczek.

Rozwiązanie zarejestruje wszystkie aktywności dotyczące wniosku wraz z datami i komentarzami.

Zgodność ze strukturą i przepisami

 

Zarówno weryfikacja jak i akceptacja wniosków HR odbywa się zgodnie z istniejącą strukturą organizacyjną, polityką urlopową firmy oraz Kodeksem Pracy.

Ścieżki obiegu wniosków ustalane są zgodnie z wymogami Twojej firmy.

W przypadku zmian procedur biznesowych masz możliwość modyfikacji istniejących ścieżek obiegu.  

powiadomienia workflow

Powiadomienia

 

O statusie akceptacji wniosku użytkownik informowany jest na każdym etapie jego realizacji.

Rozwiązanie wysyła powiadomienia w formie e-maila do wszystkich zainteresowanych osób oraz wyświetla listę workflowów w sekcji mój pulpit.

Kalendarz

 

Zaakceptowane delegacje i urlopy automatycznie pojawiają się w kalendarzu publicznym, dzięki czemu nawet w sezonie urlopowym możesz zapewnić sprawny tok pracy w firmie.

Dzięki użytej grafice, masz większą przejrzystość podczas planowania.

Kalendarz publiczny i osobisty w pełni integruje się z Microsoft Exchange oraz pocztą Gmail. 

kalendarz w intranecie

Masz pytania?

Chcesz umówić się na bezpłatną konsultację?

Wypełnij formularz kontaktowy

Kliknij w żółtą strzałkę poniżej

Kowalski