Raporty w systemie zarządzania projektami

11.12.2018

 

Bardzo chwalony przez naszych Klientów jest najnowszy moduł raportów. Najczęściej wykorzystywany przez kardę zarządzającą (dyrektorów lub managerów) jako podstawowe narzędzie sprawnego kierowania firmą. Raporty są niczym innym jak zestawieniem i podsumowaniem spraw i wszelkich działań z obrębu Enovatio Portal.

Główną zaletą modułu jest łatwość monitorowania efektów pracy grupy projektowej, szybkość generowania raportów w czasie rzeczywistym, przejrzystość danych oraz płynność w przechodzeniu na różne poziomy zagadnień.

Dla Systemu Zarządzania Projektami stworzyliśmy:

  • Raport z budżetów dla wybranych projektów
  • Raport z opóźnionych i zagrożonych projektów
  • Raport planowanych projektów w wybranym okresie.

Raporty generowane są w rzeczywistym, zgodnie w wyznaczonym przez użytkownika czasie, dla jednego, kilku lub wszystkich projektów. Pierwszy z nich:

 

Raport z budżetów dla wybranych projektów

zawiera przejrzysty wykres planowanych i aktualnych przychodów i kosztów. Umieszczona niżej tabela uwzględnia nazwę projektu, imię i nazwisko prowadzącego, rozliczenie i sumy poszczególnych pozycji jak również planowanych i aktualny zysków.

Minusowe kwoty oznaczone są na czerwono, niczym alert sygnalizujący o niepokojących zagrożeniu rentowności przedsięwzięcia. Jest to bardzo przydatne w przypadku gdy mamy wiele pozycji budżetów w projektach a podczas ich analizy, użytkownik samoistnie zwraca uwagę na zagrożenie.

 

raport z budzetów w projekcie, lista aktualnych i planowanych kosztów i przychodów

 

Nazwa projektu jest aktywnym linkiem do raportu ze wszystkich zdarzeń dla danego przedsięwzięcia. Raport szczegółowy projektu zawiera dane:

  • kto, w jakim terminie i z jakim budżetem prowadzony jest projekt
  • wykres Gantta
  • spis wszystkich zadań z zaznaczeniem kamienia milowego, osobą odpowiedzialną, statusem, postępem realizacji i datami
  • zestawienie pozycji budżetowych wraz z sumą kosztów i przychodów, różnicą, walutą i datami
  • listą ryzyk oraz wartościami opisującymi dane zagrożenie.

 

Kolejnym bardzo istotnym zestawieniem przy prowadzeniu dużej ilości projektów jest:

 

Raport z opóźnionych i zagrożonych projektów.

W tym wypadku projekty można filtrować po następujących opcjach: przekroczony budżet, posiada ryzyko, jest opóźniony, jest zagrożony.

Pełen raport zawiera:

  • liczbę projektów z podziałem na poszczególne statusy, a tuż pod nim
  • tabelę uwzględniającą: ID, zagrożenie (oznaczone kolorem zielonym, żółtym lub czerwonym), nazwę projektu podlinkowaną raportem szczegółowym (jak wyżej), statusem i procentem realizacji, datami planu i harmonogramu, aktualnym planowanym kosztem i przychodem, liczbą otwartych ryzyk, prowadzącym i sponsorem.

Zagrożenia dla terminów realizacji, wartości budżetowych lub ryzyka oznaczone są na czerwono. Screeny umieszczone w artykule wykonane są z Portalu DEMO, a wartości i inne dane są fikcyjne.

 

Ostatnim standardowym raportem dotyczącym projektów jest:

 

Raport planowanych projektów w wybranym okresie

czyli tak zwany Master plan projektów, który można filtrować po datach i prowadzącym.

Schemat wszystkich raportów jest bardzo podobny, więc i w tym przypadku użytkownik znajdzie na początku wykres postępu prac a następnie tabele zawierającą: numer referencyjny, nazwę projektu (kliknięcie, wyświetli szczegółowy raport projektu – jak wyżej), prowadzący, postęp realizacji, daty, budżet, wykonanie budżetu oraz graficzne przedstawienie zagrożenia (w terminie, opóźniony, zagrożony).

Tak przygotowane raporty są kluczowym zbiorem danych, służącym do różnego rodzaju sprawozdań oraz końcowych podsumowań i wyników przeprowadzonych projektów.

W każdej chwili raporty można wyeksportować m.in. do pliku pdf, csv, excel, txt, tiff lub po prostu wydrukować. Praca z ich wykorzystaniem oszczędza czas pracy związany z raportowaniem i monitorowaniem działań zachodzących w firmie.
Moduł raportów w systemie Enovatio jest standardową opcją, w związku z czym klient nie ponosi dodatkowych kosztów wykupu licencji.
Dział Rozwoju Enovatio cały czas pracuje nad ulepszaniem powyższego moduły. Wszystko po to aby przynosił jeszcze większe korzyści naszym klientom, a praca przy nim była jeszcze bardziej przyjemna.

Masz pytania?

Chcesz umówić się na bezpłatną konsultację?

Wypełnij formularz kontaktowy

Kliknij w żółtą strzałkę poniżej

Kowalski