System obsługi zgłoszeń serwisowych - Enovatio Service

 

   Sprawnie zarządzaj zgłoszeniami oraz zwiększaj efektywność pracy działu wsparcia nawet o 35%. Podnieś jakość obsługi klienta i zbuduj wizerunek rzetelnego i odpowiedzialnego partnera biznesowego.

Wdrożenie systemu Enovatio Service umożliwi szybką rejestrację i obsługę zgłoszeń Klientów, a także użytkowników wewnątrz organizacji. Rozwiązanie monitoruje i raportuje obciążenie konsultantów, ilość zgłoszeń wydanych przez klienta, SLA, czas realizacji i inne elementy kluczowe dla firmy. To uporządkowana baza wiedzy, dokumentacji oraz miejsce archiwizacji wszystkich przeprowadzonych działań.

 

CHCESZ ZOBACZYĆ? ZAMÓW DEMO
obsługa zgłoszeń serwisowych i spraw
Rejestracja ticketów

Rejestracja zgłoszeń i spraw

 

Rejestracja zgłoszeń odbywa się automatycznie przez e-mail, formularz kontaktowy lub wypełnienie metryki przez konsultanta. Istnieje także możliwość integracji z siecią VoIP, opartej na systemie Asterisk. Każde zgłoszenie rejestrowane jest, jako oddzielny ticket, do którego przypisywany jest pracownik odpowiedzialny za jego realizację. Możliwość dodawania plików graficznych lub tekstowych daje pełen obraz zgłaszanego problemu.

Centralna baza zgłoszeń

 

Panel centralnej bazy zgłoszeń z funkcją wyszukiwania po określonych filtrach, wyświetla zarejestrowane zlecenia w formie:

  • Przejrzystej listy (z uwzględnieniem najważniejszych parametrów), która zapewni Ci sprawniejsze zarządzanie i monitorowanie postępu prac.
  • Tablicy KANBAN, która podzielona jest na pionowe obszary reprezentujące kolejne etapy procesu realizacji zgłoszenia. W celu szybkiej zmiany statusu, zgłoszenia przenoszone są na zasadzie „drag and drop”, do odpowiedniej kolumny. Dzięki temu Twój pracownik skupi się na wykonaniu zlecenia, a nie na jego zarządzaniu.
Centralna baza zgłoszeń lista kanban
obsługa zgłoszeń serwisowych

Obsługa zgłoszeń i spraw

 

Każde zgłoszenie rejestrowane jest, jako oddzielny ticket, do którego przypisuje się osobę odpowiedzialną za jego realizację. Edycja zgłoszenia umożliwia nadawanie odpowiednich atrybutów oraz dokonywanie zmian. Dzięki przypisywaniu zadań do zlecenia masz możliwość ustalenia harmonogramu jego realizacji. Poprzez historię, checklistę i liczne statusy, zgłaszający może śledzić swoją sprawę, aż do momentu zakończenia.

Rejestracja czasu pracy

 

Dzięki funkcji rejestracji czasu pracy, będziesz miał pełną kontrolę wykorzystania kapitału ludzkiego. Rejestracja przepracowanych godzin pomoże Ci w rozliczaniu rzeczywistego nakładu pracy, względem wybranego klienta. Przyczyni się również do efektywniejszego zarządzania czasem przy kolejnych przedsięwzięciach.

rejestracja czasu pracy
Raport z czasu pracy

Raportowanie

 

System zarządzania zgłoszeniami umożliwi Ci, szybkie tworzenie raportów niezbędnych do sprawozdań na potrzeby firmy jak i klientów. Raporty tworzone są w oparciu o informacje dotyczące zgłoszeń, czas pracy, realizację oraz firmy dokonujące zgłoszeń. Wszystkie raporty można analizować w wybranym zakresie czasowym.

Monitorowanie zgłoszeń

 

Zgłaszający ma możliwość monitorowania w systemie Enovatio wszystkich swoich zgłoszeń. Po zalogowaniu widoczne są zlecenia oraz statusy ich realizacji z pełnym opisem sprawy. Każda zmiana statusu, a także przypisanie konsultanta do danej sprawy, skutkuje poinformowaniem nadawcy zgłoszenia spersonalizowanym e-mailem.

Ticket potwierdzenie mailowe

Masz pytania?

Chcesz umówić się na bezpłatną konsultację?

Wypełnij formularz kontaktowy

Kliknij w żółtą strzałkę poniżej

Kowalski