Zarządzanie projektami w branży budowlanej – Enovatio Projects

 

Platforma Enovatio integruje w sobie wszelkie aspekty projektów budowlanych, przez co zwiększa się efektywność ich realizacji. Nasze rozwiązanie kierujemy do wszystkich gałęzi przemysłu budowalnego – do deweloperów, producentów, dystrybutorów materiałów budowlanych, podwykonawców, dostawców sprzętu budowlanego itp.

Enovatio Project Management to rozwiązane, które obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie etapy związane z projektem. Pozwala to na płynną i sprawną realizację kontraktów budowlanych.

 

Praca przy projektach nigdy nie była tak łatwa!

 

CHCESZ ZOBACZYĆ? ZAMÓW DEMO
System zarządzania projektami

Harmonogram prac

 

Moduł przedstawia szczegółowy zakres projektu z rozbiciem na planowane wartości prac, ramy czasowe każdego z etapów projektu, zadania poszczególnych pracowników i inne kryteria za pomocą, których weryfikujemy terminowość i postęp działań, ulepszamy obieg informacji w zespołach jak również z Klientem. Każdy etap projektu jest podzielony na zadania, do którego przypisuje się koordynatora zespołu projektowego (min. 1 osoba) materiały i zasoby. 

Stopień realizacji projektu

 

Łatwe i jasne śledzenie stopnia realizacji projektu powoduje sprawne zarządzanie na każdym etapie jego realizacji w ramach założonego budżetu oraz wzrost jakości świadczonych usług. Zwiększa się przejrzystość portfela projektów i agregacja informacji. Dane są przedstawiane graficznie w formie ścieżki krytycznej, wykresów Gantta oraz procentowo.

ryzyka w projektach

Zarządzanie ryzykiem

 

Proces zarządzania ryzykiem obejmuje identyfikację, analizę ryzyk występujących przy danym projekcie, plan reakcji i ich kontrolę. Dzięki temu zminimalizujesz występowanie ryzyka już we wczesnym etapie projektu. Ostatecznie podniesiesz jakość i trafność podejmowanych decyzji biznesowych oraz przyczynisz się do osiągnięcia sukcesu w projekcie.

Plany zakupów i gospodarka magazynowa

 

Do każdego z projektów tworzone są automatycznie plany zakupów na podstawie zabudżetowanych materiałów. Plany zakupów są zintegrowane z zapasami magazynowymi i sugerują wykorzystanie materiałów budowlanych składowanych na naszej powierzchni magazynowej. Plan zakupów obejmuje również usługi podwykonawców.

Plany zakupów i gospodarka magazynowa

Kosztorysowanie i budżetowanie

 

Dzięki tej funkcjonalności zwiększamy kontrolę płynności finansowej danej inwestycji, rentowności i efektywności przedsiębiorstwa. Wyceny następują na podstawie zakresu prac, przypisanych zasobów i materiałów oraz maszyn. Budżety są rozliczane etapami projektu oraz globalnie po zakończeniu projektu. 

Schematy umów, kart realizacji zadań i protokołów

 

Na platformie dostępne są gotowe szablony umów projektowych, kart dotyczących realizacji częściowych etapów projektu, kart oddania projektu i protokoły częściowe. Wszystko to zwiększa bezpieczeństwo kontraktów oraz trafności podejmowanych decyzji biznesowych. Dokumenty należy wypełnić i zapisać na platformie. Istnieje możliwość drukowania ich bezpośrednio z systemu. Każdy projekt posiada pełną dokumentację w formie elektronicznej. 

Raportowanie

W systemie wszystkie dane zostają przedstawione w formie raportów. Raporty są w realizowane jako czytelne tabele, wykresy i mapy.

Wszystkie raporty można analizować w wybranym zakresie czasowym.

Masz pytania?

Chcesz umówić się na bezpłatną konsultację?

Wypełnij formularz kontaktowy

Kliknij w żółtą strzałkę poniżej

Kowalski